بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

5 Mënyra për të mposhtur xhindët

Bismilahi Rrahmani Rrahim

Me Emrin e ALLAHUT të Gjithëmëshirshmit, Mëshirplotit

 

Allahu ka favorizuar/graduar njerëzit mbi xhindët sepse Allahu Subhanehu ue Te'ala u tha engjëjve:

"Unë do të krijoj një mëkëmbës(që do të zbatojë ligjet e Zotit) në tokë" (El-Bekare:30),

ndërkohë që xhindët ishin tashmë në tokë. Pra nuk janë xhindët mëkëmbësit e Allahut në tokë por është njeriu.Gjithashtu, kur Allahu krijoi Ademin, Allahu e urdhëroi Iblisin që të bëjë sexhde para Ademit, por nuk ë urdhëroi Ademin me sexhde ndaj Iblisit. Gjithashtu të gjithë profetët që All-llahu ka dërguar janë vetëm njerëz, nuk ka patur kurrë xhindë profet, njerëzit ishin të gjithë profetë tek njerëzit dhe xhindët. Pra Allahu ka preferuar/graduar njerëzit mbi xhindët.

Ka tani një tjetër realitet: xhindët. megjithatë do të sulmojnë njerëzit, ju lehtë mund të mbizotëroni atë dhe madje edhe ta vrisni.Më e zakonshme është në ëndrra: ju shihni një qen duke ju sulmuar juve në ëndërr, një gjarpër, ushtarë, etj. Ata janë xhindë që vijnë në atë formë - por nganjëherë ky është magjistari i cili sulmon në ëndërr. Kur ju e shihni atë, në qoftë se ju keni reflekse për të thënë "Bismilah! Allahu Ekber!" Apo të lexoni Kur'an, kjo do të bllokojë atë, ai do të ndalet dhe pastaj do ikën. Gjëja e saktë për të bërë është që të kapni atë së pari dhe pastaj të lexoni Kur'an, preferohet Ajetul Kursija (Tesbihdova) derisa ai të vdes. Për ta bërë këtë, ne duhet të jemi të përgatitur para se të flejmë: recitone Ajetul- Kursin, pastaj Suren Ihlas, Felek dhe Nas në duart tuaja dhe fshijeni trupin tuaj, përsëriteni këtë tri herë, pastaj shtoni edhe këtë "Ejne mee tekuunuu je'ti Bikumu Allahu xhemii'an inna Allahe 'ala kuli shej 'in kadiir" (Bekare:148), që do të thotë : "Kudo që të gjendeni, Allahu do t’ju mbledhë të gjithëve; Ai është i Fuqishëm për çdo gjë." sa më shumë që të mundeni, deri në mbi 100 herë dhe luteni Allahun që t'ua sjellë xhindët që ju shqetësojnë në ëndërr dhe t'ju japë forcë për t'i mposhtur ata.

Posa t'i shihni ata në ëndërr (në forma të ndryshme), kapni ata dhe recitoni derisa ata të gjithë ata të vdesin.

Edhe në qoftë se është dikush tjetër që ka një problem me xhindët, si fëmija juaj që qan gjatë natës, apo gruaja juaj që ka ëndrra seksuale, ose nëna juaj dëgjon zëra që e shqetësojnë atë, ju mund t'i luteni Allahut për të sjellë ata në ëndrrat e tua, t'i kapni ata, vritni dhe personi do të lehtësohet insha'Allah.

Për magjistarët, ju mund t'i kapni ata saktësisht me të njëjtën mënyrë në ëndrra, atëherë ju duhet patjetër të mundoheni t'i vrisni ata ose duke recituar Kur'an ose thjesht me duart tuaja , ose me thikë apo armë të tjera në ëndërr.

Ka magjistarë që kanë vdekur pas kësaj, të tjerët kanë pasur aksidente serioze dhe të tjerë për të cilët asgjë nuk është parë. Sidoqoftë provone këtë metodë efikase.

Mënyra e dytë që xhinndi sulmon njeriun është se disa njerëz kur ata janë duke fjetur ose bien në gjumë e ndjejnë një forcë që i paralizon ata (trupin e tyre): ata nuk mund të lëvizin apo flasin, dhe nganjëherë ata nuk mund të marrin frymë. Ky është xhindi që i sulmon ata në këtë mënyrë. Çfarë duhet të bëni pastaj?

Para së gjithash kapeni atë. Dhe si mund ju të kapni atë ndërsa ju jeni të ngujuar? Vetëm mbyllni duart tuaja fuqimisht si për të kapur diçka, vetëm përpiquni të mbyllni duart tuaja madje edhe pak me nijet (qëllim) që të shtrëngoni atë.

Pasi të keni bërë këtë, ju filloni të recitoni në mendjen tuaj: "Allahu la ilahe il-l huve elhajju kajjum ..." Ajetul-Kursinë,

sepse gjuha juaj është bllokuar, dhe recitoni në mendjen tuaj derisa gjuha juaj të lirohet.

Pastaj ju recitoni me gjuhën tuaj dhe ju vazhdoni të recitoni, duke mbajtur duart tuaja të shtrënguara dhe duke recituar në mendjen tuaj derisa ai vdes dhe kjo të mbarojë.

Ndonjëherë njerëzit më pyesin se si mund të jemi të sigurtë se xhindi me të vërtetë ka vdekur?

Në të vërtetë, ne nuk mund ta dimë: ndonjëherë ai ikën nga kjo vdekje. Por edhe në këtë rast, ai nuk do të kthehet më in shaa Allah, ju do të jeni të lirë prej tij.

Mënyra e tretë është kur xhindi shfaqet në jetën tonë. Ju nuk mund të shihni xhindët në formën e tyre natyrale; kjo është sikur të jeni duke kërkuar, çfarë forme ka parfumi (aroma) apo muzika: ata nuk kanë një të tillë. Ata janë të përkufizuar ndryshe.

Por ndodh që xhindi të marrë një formë e të shfaqet në jetën tonë, si, gjarpër, qen, mace, zog apo qenie njerëzore, siç ishte rasti me Ebu Hurejren, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Pra, nëse ju ndodh të shihni këtë, një qenie njerëzore të çuditshme, pak e frikshme dhe që duket si 'mistike', çfarë duhet të bëni?

Ju duhet të dini se xhindët nuk mund të shfaqen ose zhduken derisa ju shikoni në ta: ju nuk mund të shikoni një vend të zbrazët dhe një xhindë do të shfaqet para jush.

Ju duhet të shikoni diku tjetër, atëherë ju e ktheni përreth shikimin dhe papritmas ka një burrë apo një kafshë, ju nuk e dini se si ajo erdhi/doli.

Dhe posa të jenë/shfaqen aty, ata nuk mund të zhduken para syve tuaj: ju duhet të shikoni diku tjetër dhe kur ju të ktheni shikimin përsëri ai është zhdukur.

Pra, nëse ju shikoni këtë gjë të pazakontë, mistike, të frikshme pak, dhe ju dyshoni se është një xhindë - ose një magjistar-çfarë do të bëni? Së pari ju duhet të shikoni në të, ia ngulni sytë në atë. Nga momenti që ju shikoni në atë në mënyrë të vendosur, ai nuk mund të shkojë, ju e keni kapur atë me sytë tuaj.

Pastaj recitoni Ajetul-Kursin - në qoftë se ju nuk e dini atë, e lexoni Fatihanë - dhe në qoftë se është një xhind i keq ose një djall ose kishte qëllim të lëndonte ty, ju do të vazhdoni derisa ai të vdes dhe kaq.

Mënyra/rasti i katërt është pushimi i trupit të personi nga xhindi: personi bie në një gjumë, mundohet, xhindët flasin me anë të tij, etj..

Pra ju e mbani personin, e goditni qafën e tij/saj butësisht me pjesën e prapme të dorës tuaj sikurse të keni një hanxhar dhe ju i preni kokën. Pas disa minutash, xhindi me të vërtetë do ta ndjej kokën e tij të prerë dhe ai do të ikën.

Pastaj ju i thoni personit: tani ne do t'i lutemi Allahut për ta sjellë atë (xhindin) në mënyrë që ne mund ta vrasim atë, ne nuk do të lejojmë që ai të luajë me ne sa herë që ai të dojë. Pastaj recitoni 'ejnee mee tekunuu...' (Bekare: 148) derisa ai të kthehet/kapet.

Tani, situata është e kundërt: në vend të xhindit që pushtonte personin më herët tani është personi që zotëron/pushton xhindin, sepse ne e sollëm atë përsëri me fuqinë e Allahut dhe Kur'anit.

Këtë herë duhet recituar dhe goditur në qafë lehtësisht dhe ai nuk do të jetë në gjendje për të shpëtuar, kështu që ne do të vazhdojmë derisa ai ose vdes ose pranon Islamin dhe nuk ka asnjë alternativë të tretë.

Pasi kjo është bërë, ne lusim Allahun që të sjellë të gjitha xhindët nga ku ai (xhindi) është: në qoftë se ai është një xhind i shtëpisë, ne lusim Allahun që të sjellë të gjithë xhindë e asaj shtëpie, nëse ai është dërguar nga një magjistar, ne lusim Allahun që të sjellë të gjithë xhindët të cilët mbeten me magjistarin, nëse ai është një xhind nga një pakti/marrëveshja e bërë nga paraardhësit me xhindin, ne lusim Allahun që të sjellë të gjithë xhindët nga kjo marrëveshje, në qoftë se është xhind që njerëzit e adhurojnë në një idhull/hajmali, një lumë, pyll apo mal, ne lusim Allahun që të sjellë të gjithë xhindët që njerëzit adhurojnë atje. Pasi ata të gjithë janë atje, ne do të diskutojmë me ta deri sa ata të bëhen myslimanë.

Pas të gjitha këtyre operacioneve/veprimeve, pacienti mund të bëhet një xhind-kapës.

Metoda pestë është ajo "mendore/mentale". Ju drejtpërdrejt i flisni xhindit për të bindur atë. Për shembull, në rastin e një xhindi që është dashuruar në ju, ju do t'i flisni për atij para se të shkoni për të fjetur, edhe në qoftë se ju nuk e dëgjoni dhe shikoni atë, ai ju dëgjon dhe sheh juve, dhe kur ne i drejtohemi atyre, ata janë të detyruar për të dëgjuar. Kjo është sikur ju jeni duke u lutur dhe njerëzit janë duke folur pranë jush duke ju penguar, ju jeni të shqetësuar, por ju mund të përpiqeni të koncentroheni.

Por nëse ju jeni duke u lutur dhe dikush fillon të të flasë ty, "Kjo nuk është mënyra e drejtë për t'u lutur/falur, rrobat tuaja janë të pista, etj..." Pastaj ju nuk mund të përqendroheni dhe ju jeni të detyruar për të dëgjuar atë. Kjo është se si xhindët janë të detyruar të dëgjojnë, kur ne i flasim atyre. Pra, ju i thoni atij: "Hej ti, xhind i cili vjen në ëndrrat e mia, eja këtu, unë kam për të folur me ty. Martesa midis një xhindi dhe një qenie njerëzore nuk është e mundur" dhe pastaj e lexoni në Suren 30 ajetin 21: "Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë." dhe ti e lexon në Suren 9 ajetin1 për të anulluar paktin. Kur të përfundoni këtë, thoni: "Tani, në qoftë se unë ju shoh përsëri në ëndrrat e mia, unë do të vras ??ty! » Dhe ju fleni.

Nëse ju keni "Altarë për sakrificën dhe adhurimit e xhindëve" në shtëpinë tuaj dhe ju jeni të frikësuar për të larguar atë ose ju nuk mundeni, sepse ajo nuk është e juaja, shkoni te ta dhe u thoni, "Hej xhind, a doni sakrifica? Dëgjoni!" Dhe ju i recitoni ajetet 162 dhe 163 të Sures 6: "Thuaj: "Në të vërtetë, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve. Ai nuk ka asnjë ortak. Kështu jam urdhëruar dhe unë jam i pari që i nënshtrohem Atij." për një kohë të gjatë (shumë) deri sa të gjitha sakrificat e ofruara për xhindët të shkatërrohen dhe të gjithë ata të pranojnë Islamin .

Kështu që ju mund të përshtatni këtë metodë për të gjitha situatat dhe të përdorni ajetet për kapjen e xhindëve për secilin rast.

Allahu na dhuroftë fitore ndaj jobesimtarëve dhe na dhuroftë përsëri pozitën tonë të halifit.

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Hulumtim mbi hajmalit (nuskat) indiane

Bismilahi Rrahmani Rrahim

Me Emrin e ALLAHUT të Gjithëmëshirshmit, Mëshirplotit

Hulumtim mbi hajmalit (nuskat) Indiane

Falënderojmë Allahun dhe salavatet e selamet qofshin mbi të Dërguarin e Tij të fundit – Muhammedin

Gjatë një fushate të Rukjes në ishulljt e Bashkuar (Reunion Island) ne kemi larguar dhjetëra hajmali nga pacientët tanë, më pas i kemi hapur dhe kemi gjetur 3 lloje të ndryshme:

Lloji i parë ka patur vetëm ajete nga Kurani dhe lutje Profetike dhe ky lloj është shumë i rrallë, në raport 1 me 30. Më së shumti janë të mbështjellur në materiale të ndryshme.

Me hajmalit (nuskat) e llojit të dytë dhe të tretë.

Nganjëherë ato janë të shkruara me dorë e nganjëherë të printuara (shtypura) dhe fotokopjuara (shumëzuara). Ky lloj është lejuar nga një grup dijetarësh Muslimanë andaj ne nuk e ndalojmë atë dhhe nuk e luftojmë.

Lloji i dytë përman fjalë të kufrit (mohimit) të pastërt (dhe përdorimi i emrit të nënës) sipas kuptimit tonë dhe do të japim disa shembuj të tillë.

Lloji i hajmalive më i përhapur në ishujt e Reunionit pothuajse në të gjitha dyqanet dhe shumë shtëpi përmban një kuti (katror) me shkronjat e HAFIZIT (mbrojtje) dhe këtë verset të poezisë nën të:

“Unë kam pesë që i lutem për të shuar nxehtësinë e problemeve e mundimeve, Mustafa , Murteza, dy djemtë e tyre dhe Fatimen.”

Pra mbrojtësi në katror i shënuar nuk është Allahu por këta pesë!

Gjithashtu kemi gjetur këtë verset në disa libra hajmalish dhe libra për lutje (dua).

Shembulli i ardhshëm është fjala“Badduuh”, më së shumti e quajtur “Ja Badduuh”, e kemi gjetur në shumë hajmali nganjëherë vetmas sikur një katror i mbushur plotësisht me “Ja Badduuh” dhe nganjëherë të përzier me emra tjerë sikur “Ja Fettah, Ja Badduuh” dhe nganjëherë me fjalë të tjera si “Unë e madhërojë atë me Zotin tënd, O lloji i xhinnëve, me të vërtetën e Badduuh”. Si unë e kam kuptuar fjalin është se autori i kësaj hajmalie ka madhëruar bartësin e hajmalisë në sytë e xhinnëve me të vërtetën dhe të mirën e Badduuh, dhe kjo është prej më të këqijave që kemi parë.

Në një hajmali pas një serie të emrave të çuditshëm: “përgjigju menjëherë për këtë e atë, që bija e atij e këtij”!

Në disa libra të lutjeve në disa disa pjata për të dekoruar shtëpinë dhe në disa hajmali ju keni këtë poezi;

Lute Aliun

Lute Aliun që shfaqë mrekulli ti do ta gjesh atë ndihmëtarë për ty në vështirësi

Çdo problem dhe shqetësim do të largohet nga profecia jote, Muhammed,

Dhe lidhja juaj, Ja Ali, Ja Ali, Ja Ali, ndihmo, ndihmo, ndihmo, na shpëto, na shpëto, na shpëto.

Është gjithashtu e çuditshme që disa shejhë brilwi i japin pasuesve të tyre, dhe nuk është e kufizuar vetëm për Shi’a madje edhe hoxhallarët sunni e vendosin në hajmali.

Në shumë Hajmali kemi gjetur këtë:“Zoti im, me të duhurën apo me të shenjtën Yimleekha, Maksaleema, kashfootat, bityanoos, etj (3emra tjerë) dhe qenin e tyre Qitmeer”.

Këta supozohet të jenë njerëzit e shpellës (përmenden në suren El-Kehf), dhe ajo çfarë është e drejtë e njerëzve të shpellës dhe të shenjtë janë ata? Dhe çfarë është e drejta e qenit të tyre? Si mund t’i luten Allahut me vlerën e një qeni? Në disa hajmali “Me të drejtën e Yimleekha, O Maksaleema, etj.”
Në disa hajmali: O Xhibril, O Mikail, O Azrail, O Israfil” dhe në të tjera pa parashtesën “O”.

Në një hajmali: “Ue lem jekun hafiz mera lehu kufu’en ehad”. Kjo do të thotë i ashtuquajturi Hafiz Mara nuk ka të barabartë me të! Që është përdorimi i atributeve të Allahut në Kuran për të mirat e dikujt tjetër.

Lloji i tretë janë të gjitha të tjerat: përmbajnë numra, simbole, fjalë të pakuptueshme, letra të mbyllyra dhe më së shumti tabela me numra brenda tyre.

Vëni re se lloji i parë është prezent pothuajse në të gjitha hajmalit dhe lloji i dytë ka gjithashtu disa nga i treti.

Ky lloj i tretë i hajmalisë edhe pse ne nuk e dimë kuptimin dhe efektin e tij, hyn në hadithet e përgjithshme: “«Kush var një nuskë(hajmali), veçse ka bërë shirk(idhujtari)», dhe nuk mund të hyjë në përjashtimin e llojit të parë.

Ta hulumtojmë kuptimin e këtyre numrave.

Disa hoxhollarë (shkrues hajmalish) thonë se kjo është shtimi i letrave të konvertuar në numra të ajeteve të Kuranit andaj ato nuk do të hynë në tualet, dhe kjo është gënjeshtër sepse pikërisht hajmalia e njëjtë ka ajete të Kuranit dhe lutje tjera qartë të shkruar në Arabisht, kështu që nuk është fjala për futjen e Kuranit në tualet.

Dhe në qoftë se ju shikoni në numrat në tabelën ju mund të kuptoni se nuk janë të gjitha ajetet e Kuranit.Për shembull, ju merrni 16 tabela katrore me të gjithë numrat në mes 6505 dhe 6530, si kemi marrë ajetet totale kaq ngushtë?

Pa përsëritur asnjëherë të njëjtin numër? Nuk mund të shihni se është numri i artikujve të njëpasnjëshme si kartat e identitetit apo kartat profesionale sikur ju jeni duke thënë:

“"Ne thërrasim numrin 6505, ne thërrasim numrin 6506, etj" Pa dyshim, kjo është një numër i xhinit dhe identifikues.

Çfarë mendoni për tabelat me 9 katrorë me numrat nga 1-9? Kjo nuk mund të jetë totali i ndonjë ajeti ose fjale. Në një libër hajmalish është shkruar: "Dhe (arsyeja) urtësia e këtyre tabelave është një secret që Allahu zbulon vetëm për personat e tij më të afërt ". Ne kemi sjellë në 25 libra hajmalish shpjegimin e këtyre tabelave dhe ne kemi gjetur vetëm këtë fjali të përmendet është një sekret mes Allahut dhe personave të tij më të afërt.

A është e besueshme se Allahu i Plotfuqishëm i ka frymëzuar një nga njerëzit e tij të dashur sekretet e këtyre tabelave dhe ai filloi prodhimin e këtyre tabelave dhe shkroi libra rreth tyre, dhe ai mund të ketë mësuar këtë sekret disa të tjerve kështu që ata ishin një grup të ditur se si duhet për të prodhuar këto tabela dhe çfarë është efekti i tyre dhe , kështu që ata shkruan dhe përhapën hajmalit, por ata nuk shkruan askund shpjegimin e funksionimit të tyre deri që njohuritë tani janë humbur tërësisht dhe ne kemi vetëm modele hajmalish pa shpjegimin e funksionimit të tyre ?

Kjo është shumë e pamundur. Si mund një njohuri e dobishme për Islamin dhe muslimanët, krejtësisht e panjohur në rrënjët dhe shkencat e Islamit, atëherë Allahu do t'ia jap dikujt që Ai e do si një fshehtësi shumë personale, atëherë kjo njohuri do të humbë krejtësisht dhe askush nga të gjithë ulemat të cilët shkruan për këtë shkencë nuk mund të tregojë kush solli atë? Pra, të jeni të sigurt vëllezërit e mi të dashur që kjo njohuri nuk është një frymëzim nga All-llahu për të dashurit e tij.

Një shkrues hajmalish “hoxhë” tha se kjo fshehtësi është mbajtur në mënyrë që magjistarët nuk do të përfitojnë prej saj dhe të bëjnë magjinë me të. E habitshme! Magjistarët kanë këshilltarët të cilët mësojnë atyre sekretet e magjisë:” nga njerëzit dhe nga xhinët e djallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë nxit njëri-tjetrin në mashtrime. (El-En’am:112) dhe ata sjellin atyre lajmin e shëruesit dhe ata kërkojnë pikat e tyre të dobëta, duke përdorur xhinët për të sulmuar ata, kështu që si mund të fshehin sekretin tuaj nga ata? Dhe ky sekret është fshehur deri më sot saqë askush nuk e di tani?

Një praktikues hajmalish tha se arabët kanë ndaluar të gjitha _ hajmalit me kujdes, por indianët studiuan atë që adhuruesit e idhujve bënë në mënyrë që të lënë atë që përmban shirk dhe për të mbajtur atë që është e dobishme. Por si mund ta përdorni atë që ju nuk e kuptoni dhe shkelin (ndalesat) nga hadithet e qarta që ndalojnë halmalit (nuskat) dhe të thonë se ju i jeni shmangur shirkut?

Një shkrues hajmalish “hoxhë” tha se ishte e fshehur për shkak se ajo mund të përdoret për magji kështu që është e fshehur në mënyrë që të tjerët nuk e përdorin atë për magji. "Këtë herë ju kanë thënë të vërtetën!" (Sure Bekare): kjo është Sihri, me siguri, urdhëron për xhinët të bëjnë misionin e tillë dhe të tilla, me disa fjalë adhurimi dhe madhërimi atyre, dhe kodet e veçanta për ta, dhe ky është shirku që Resulullahu (salallahu alejhi ue selem) ka ndaluar në mënyrë të qartë, dhe ajo është duke kërkuar mbrojtjen e xhinëve që thjesht do të mbledhin më shumë dëm për personin. Në qoftë se kjo ishte një mbrojtje me fjalët e All-llahut, nuk ka nevojë për të gjithë këtë ndërlikim dhe perde, dhe Fatiha do të kishte qenë e mjaftueshme me ajet El Kursin, tre suret e fundit , të mirë-njohura dhe ajetet e shërimit dhe lutjet e Profetit të shenjtë se All-llahu nuk e ka mbajtur sekretin për personat e tij më të dashur.

Çfarë xhinët thonë, madje edhe nëse dëshmia e tyre nuk është një provë, është se këto hajmalish gjithmonë tërheqin xhinë përveç llojit të parë, dhe ky është kufr dhe magji dhe origjina e saj është ajo që djajtë të shfaqin si e bukur në ëndrrat e atyre të cilët mendojnë se ata janë të devotshëm me mungesë në njohuritë e tyre të Islamit dhe një dëshirë në zemrat e tyre për Dunja, dhe kjo është ajo që disa e quajnë "sekretet e shokëve (evlija)", apo çfarë të tjerët mësuan nga adhuruesit e idhujve, atëherë bëjnë më të mirën e tyre për të mbuluar atë me vargjet e Kur'ani për të shkuar dhe devijuar popullin e humbur, ndërsa të tjerët janë mësuar nga djajtë në këmbim të veprave satanike e njerëzit nuk e dinë dhe ata e konsiderojnë atë si një evlija i madh.

Prova e fundit që këto hajmali nuk kanë asgjë të bëjnë me devotshmëri dhe njohuritë e Islamit është se përmbajtja e tyre është e pakuptueshme njëjtë si e folmja e Afrikës gree-gre të bëra nga marabusët të cilët janë injorant për Islamin dhe kryejnë mëkate të mëdha dhe vepra të Kufrit dhe janë dëshpërimisht të pangopur për Dunja .

Fëmijët u jepen marabusit për të mësuar Islamin dhe ai do të detyrojë ata duke lypur në rrugë, me uri dhe dhunë kështu që ata do të sjellin atij para, dhe të mësojnë atyre lexuarit dhe të shkruarit kështu që ata do të shkruajnë gree-grees dhe sidomos çfarë kërkon qindra herë për shkrim. Me këtë arsim, mëshirë dhe besimi janë larë zemrat e tyre dhe kushdo prej tyre mund të marrë disa sekrete nga zotëria e tij do të bëhet nga ana e tij një magjistar me asnjë lidhje me Islamin përveç emrit dhe formës.

 

 

Disa hajmali (haram !!)

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ      

Raporti Indonezisë (mars 2012)

Bismilahi Rrahmani Rrahim

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirplotit

Të gjitha Falënderimet i takojnë Allahut (Madhëruar Qoftë), salavatet dhe selamet qofshin për të Pejgamberin tonë të dashur - Muhammedin (salallahu alejhi ue selem).

 

Hyrje

Qëllimi i fushatës tonë në Indonezi, e para e këtij lloji në Azi ishte që të ngritim vetëdijsimin e metodave të rukjes, kështu duke mundësuar një luftë efikase kundër të gjitha formave të magjisë (sihrit) dhe shirkut, mëkatit të vetëm të pafalshëm në ISLAM. Një shkelje (mëkat) e tillë e madhe kërkoi që ne me të gjitha forcat të përkushtojmë veten tonë kundër këtij mëkati të madh. Falënderimi i takon ALLAHUT, kjo përvojë ishte shumë e dobishme dhe për këtë arsye do të donim t'a ndanim me ju.

 

Pozita gjeografike e Indonezisë

Indonezia për momentin është vendi i katërt më i populluar në botë me 235 milion banorë. Ky arkipelag i përbërë nga 17,000 ishuj prej të cilave 11,000 janë të banuara është i ndarë në 33 provinca. Kompleksiteti gjeografik i këtij shteti reflekton në kulturën e tij kompleksive. Një shtet i pasur në trashëgëmin kulturore, regjioni vet mund të përshtat shumë kultura tradicionale, për këtë arsye ka një llojshmëri të gjerë të artit, kuzhinës tradicionale etj...

Gjatë shekullit të 13-të nga tregtarët Muslimanë Islami zuri vënd përgjithmonë në Indonezi. Ne kemi vërejtur se mauzoleumi islamik Leran (Java Lindore) ka gur varri që datojnë nga shekulli i 11.

Tani Indonezia ka rreth 85% Musliman - 90% vite më parë- duke e bërë zyrtarisht shtetin me popullsin më të madhe Muslimane në botë. Kjo rënie prej 5% është pjesërisht e shpjegueshme nga planet fetare të misionarëve për t'i konvertuar masat në Krishtërim.

 

Ishulli i Batamit

Ne kemi zgjedhur ishullin e Batamit si një pikë strategjike testuese për shkakt të pozitës gjeografike, i kufizuar me dy shtetet Singaporin dhe Malajzin. Në të vërtetë Batami gjendet 45 minuta me anije nga Singapori dhe 1:30 orë në Malajzi. Klima e tij tropike është e nxehtë dhe e lagësht me lagështi të vlerësuar të arrijë 95%. Prandaj, në djersitemi vazhdimisht dhe rrobat ngjiten për lëkuart tona. Nën këto kushte, ne imagjinojmë që secili europian do ta ketë të vështirë të durojë një klimë aq të rëndë.

Ishulli i Batamit kryesisht është i njohur për tregtinë e volitshme dhe turizmin seksual. Varfëria është alarmuese, paga mesatare është rreth 100 euro për muaj. Ne e kuptojmë pse dollari blu qëndron në shtëpitë e improvizuara nga hekuri.

Pavarësisht nga numri i lartë i turistëve që vizitojnë ishullin çdo vit, janë vetëm disa indonezianë që mund të flasin gjuhën angleze, andaj ne fillimisht hasëm në disa vështirësi në komunikim të cilat me kohë u zhdukën.

 

Rukja, një mjekim efikas i braktisur

Ndryshe nga disa shtete, rukja në indonezi është e njohur për të gjithë. Në të vërtetë, kohë më parë, ulemat shpjeguan rukjen dhe praktikuan atë rregullisht në program televizioni. Megjithatë, pavarësisht nga paraljmërimet e tyre dhe këshillat e mençura, muslimanët i kthyen shpinën përkujtimit të tyre dhe shkuan të magjistarët dhe atë për disa arsye:

-Magjistarët e quajtur "paranormal" i dyfishuan përpjekjet e tyre në përhapjen e të keqes kundër pengesave të prezentuara në shfaqjen televizive.

-Për shkak të numrit të madh të pacientëve në ishull, grupi për terapi me rukje ishin shpërndarë me situatën e pafavorshme të rezultateve më pak efektive dhe monitorimi nuk ishte individualizuar.

Prandaj, shumë pacientë kërkuan zgjidhje më të shpejtë.

-Rastet e vështira nuk gjetën zgjidhje (paraliza, verbërimi, ?menduria, etj...).

-Përfundimisht, injoranca dhe naiviteti i muslimanëve i bënë ata një objektiv të lehtë për magjistarët.

Në anën pozitive, disa nga këta ulema që bëjnë rukje gjithashtu po praktikojnë psikoterapinë me pacientët e tyre para se tu lexojnë Kuran.Si rrjedhim rukja përshtatet tamam me procesin mjekësor. Është një alternativë natyrale dhe tradicionale e terapisë mjekësore.

 

Zbatimi i rukjes në shollat e mesme

Shpejtë kuptuam gjerësinë e problemit. Puna jonë e madhe ishte të bindnim popullatën t'i kthehen Kuranit për t'i trajtuar problemet e magjisë dhe pushtimit të xhindëve.

Si një ilustrim, ne vizituam një shkollë ku 2 deri në 3 studentë në ditë i bie të fikët. Një mundësi shumë e mirë për neve. Drejtori na tregoi neve që kishte kontaktuar ekipin e rukjes të ishullit. Ky ekip operon në ishull për më shumë se 20 vite, dhe dhjetëra ulema janë duke e praktikuar. Ata praktikojnë rukjen me kohë të pjesshme, dhe zakonisht në mbrëmje pas namazit të jacisë në një qendër islame ngjitur me një fabrikë të madhe elektronike singaporiane, donacionet nga pacientët ndihmojnë të mirëmbahet kostoja e qendrës.

Kjo është për efikasitetin që rukja ishte bërë për të gjithë studentët e shkollës dhe ne gjetëm se i zgjoi zhinët e disa studentëve. Numri i rasteve është rritur me 6 në 7 raste në ditë të pushtimit nga xhinët pas vendtakimit në qendër të shkollës.

Drejtori na tregoi neve se ai nuk ka besim më në rukje dhe që nga atëherë intervenimi i kësaj ekipe u bë shumë më i vështirë.Duke pasur parasysh preokupimi i tij legjitim, ne propozuam ë bëjmë një kurs për rukjen dhe mësuesit dhe studentët kishin një interesim të madh.Ne prezantuam diagnozën, simptomet dhe ilaçin dhe shpjegimin si të shërojmë veten. Të gjitëh ishin të gëzuar me këtë punë praktike, ne vërejtëm një pjesëmarrje shumë të lartë në mesin e vajzave studente.

Pastaj në kolegjin e dytë, ne vizituam spontanisht dhe gjithashtu propozuam trajnim direkt për mësuesit dhe studentët. Kur filluam t'i shpjegojmë simptomat e magjisë/pushtimit (xhindosjes), mësuesit ishit të etur t'i thërrasin kolegët e tyre dhe shumë shpejtë ne jemi përmbytur nga pyetjet. Prandaj, ne bëmë trajnimin më vonë pas miratimit nga drejtori në mënyrë që të mos pengojmë ecurinë e qetë të kolegjit.

Shkollat publike Indoneziane kanë përparësinë të përfshijnë një xhami e që ne e përdorëm për trajnim dhe dhërim. Andaj ne e kishim të mundur të akomodjmë numër të madh të studentëve dhe mësuesve.

Përtej këtij entuziazmi që natyrisht na gëzoi neve, ne u përballëm me nevojë të madhe për të edukuar dhe informuar publikun e përgjithshëm musliman. Si ilustrim, një mësues që ne i bëmë rukje shpjegoi si 3 njerëz nga të afërmit kishin të njëjtën ëndërr duke treguar një hajmali të groposur para oborrit-një shishe e vogël me gjilpërë dhe fije rreth gjilpërës. Ata nuk i kushtuan vëmendje ëndrrës.Qartazi kjo i ka penguar që të kenë fëmijë dhe ne i lutemi Allahut (Madhëruar Qoftë) të lehtësojë dhimbjet e pacientëve tanë.

 

Hapja e qendrës për shërim

Bisedimet në xhami kanë tërhequr një numër të madh të palëve të interesuara dhe me mirësinë e Allahut

(subhanehu ue te'ala) shumë shpejt ne ishim në gjendje për të hapur qendrën tonë të parë për rukje në Azi.Kjo shënjon Insha'Allah fillimin e një aventure të gjatë në Batam dhe pjesën tjetër të Azisë. Paralelisht, "kapja" ka impresionuar shumë

dhe u asimilua shumë shpejt.

Shumë pacientë me hemipegi erdhën te ne - hemiplegia është paraliza gjysmës së trupit, mund të ndikojë një krahë apo këmbë, gjysmën e fytyrës apo më shumë.Shumica e pacientëve të prekur nga paraliza përfshirë këmbëndhe krahun. Pas trajtimeve, ne nuk presim mrekullira, por ne do të kishim qenë të lumtur për të kontribuar nëzhdukjen e magjisë dhe xhinëve. Elhamdulilah kemi gjetur një përmirësim të madh në ata pacientë pas trajtimit.Kështu, një pacient mund përthyej dhe shpalos krahun e tij dhe këmbët pothuajse normalisht. Pas së cilës, ne kemikërkuar të vizitohet te fizioterapisti.Një tjetër pacient na tha se pasi ka ëndërruar për një xhin të ulurnë anën e tij të majtë, u zgjua në mëngjes me pamundësinë për të lëvizur këmbën e tij dhe krahun. Elhamdulillah, terapi jonë shumë i ka ndihmuar.Ne mund të përmendim shumë shembuj për të provuar efektivitetin e rukjes. Përsëri,kjo sigurisht nuk është një alternativë për mjekësinë tradicionale, por një terapi zëvendësues i dobishëm, si dhe një mbrojtjekundër shirkut dhe magjistarëve.

Për ironi kur fqinji ynë një magjistar i mirënjohur ka kuptuar për aktivitetet tona, atë shpejt e kapi një frikë e madhe dhe ditën që ne hapën qendrën me shenjën "Kurani shëron" në gjuhën lokale dhe anglisht, shprehja në fytyrën e tij ishte e papërshkrueshme si magjistari ishte i shqetësuar dhe i mërzitur.

Mjekimi/Terapia

Gjethet Senna këtu quhen "daun jati cina" dhe gjethet e jujuve (sidri) "daun bidara" nuk ishte shumë e vështirë për t'i gjetur ato.

Lidhur me fletët me fletën me ajete Kuranore, nuk ishim në gjendje për të organizuar printimin. Megjithatë, ne kishimi fletët me vete, vazhduam me zhytjen e një flete me ajete Kuranore në një shishe 1.5 litër me ujë pr të ruajtur fletët tjera.Pastaj japim ekuivalentin e ujit të nevojshme për pacientin ( disa centilitra) dhe ata vepruan në mënyrë të pavarur të marrin me nga një kapak dhe të hedhin në shishet tjera në shtëpi.Gjithashtu lejohet të përdoren vetëm 1-2 shishe në vend të 18 shishe (shishe me ujë është e shtrenjtë për Indonezianin mesatarë). Ndërsa për ata qëmund të lexojnë Kur'anin, ne japim procedurën për të lexuar rukjen dhe lexojnë ajetet në ujë.

Parimisht, të magjisë në Indonezi ndryshon pak nga ajo që shihet diku tjetër. Nëse sfond dhe të këqijat janë të ngjashme, është që ndryshon forma lehtësisht. Për shembull, ndërsa qeni preferohet në disa vende, është tigri (ose majmunët) që përdoren në Indonezi.

Ka disa metoda të shërimit të magjisë apo xhindosjes, por ne do të përmendim vetëm një.

Një grup Sufi i përbërë nga rreth tridhjetë vëllezër që praktikojnë rukjen në një mënyrë të pazakontë.Ata formonin dy vija prapa pacientit, e para nga shpatulla e djathtë e pacientit, ndërsa kjo e fundit në shpatullën e majtë.Si pasojë, pacienti pështyn jashtë duke vjellë hajmalinë që aika ngrënë. Nëse kjo teknikë ka një efikasitet të madh, ajo kërkon një numër të madh të vëllezër për një pacient të vetëm. Por ky shembull është vetëm për të nxjerr në pah metoda të ndryshme të rukjes, dhe ajo do të marrë shumëgjatë për të përmendur të gjitha ato .

Ballafaqimet e pasura

Indonesia kurrë nuk pushon për të bërë përshtypje me peisazhin e saj që të lë pa frymë. Kështu, edhe pse pak kohë ka mbeturnë ishullin e Bintan e cila gjendet rreth tridhjetë minuta me anije nga ishulli Batam, kjoparajsë e vogël me ujë të ngrohtë (30 ° C) gjatë gjithë vitit mori frymë tonë . Kombinimi i këndshëmme të dobishmen, ne trajnuam një vëlla cili tashmë veçse praktikonte terapin me hixhame, dhe njëdhjetëra nga miqtë e tij për rukje. Për shkak të kufizimit kohor, ne kemi qenë në gjendje për të predikuar vetëm në dy xhami nëBintan, por ne shpresojmë se vëllezërit do të vazhdojë punën në mungesën tonë.Përveç mësimdhënies të rukjes, ne përshëndesim vëllezërit e davetit që bëjnë da'ua (përpjekje) një punë e shquar nëishullin e Batamit.Ne ishim të ftuar të marrin pjesë në vizitën javore të Jaëla të burgut të sigurisë së lartë,ku vëllezërit ishin duke vizituar burgun çdo javë për dy vitet e fundit. Është e nevojshme të kujtojmë kushtet johigjienike në burgje të tilla? A nuk mjafton burgimi i tyre si dënim në vende të tilla?

Përkundrazi, është thelbësore për të shoqëruar të burgosurit, mbi të gjitha, si vëllezër në Islam, si dhe lehtësuar barrën e tyre.

Përkujtimi i Allahut (subhanehu ëe te'ala) është me të vërtetë mënyra më e mirë për të zbutur zemrën e tyre dhe për të ndihmuar atatë rifitojnë dinjitetin e tyre.

Sipas një të burgosuri, në fillim shumë pak po luteshin këtu, por që nga vizitat e rregullta të vëllezërve, tani gati 80% e të burgosurve kryejnë namazin pesë ditore në xhaminë e burgut. Një i burgosur gjithashtu shpjegoi për mua se ai kishte qenë i dënuar me pesë vjet burg për përdorimin e drogës dhe

se i vinte keq për të kaluarën e tij. Kur e pyeta nëse ai ishte një trafikant, ai u përgjigj me habi se nuk ishte ashtu rasti, dhe se ai "thjeshtë" ka përdorur marihuanë (dënohet rëndë në Indonezi) e çoi atë në këtë vend. Kështu që unë shpjegova atij se në vendet perëndimore për atë gabim ai do të ishte liruar të njëjtën ditë.Megjithatë, ky djalë është zotuar kurrë të mos i afrohet drogës më dhe donte të bëhej një musliman i mirë. All-llahu e pranoftë robin e Tij të përulur.

Përfundim

Përfundimi që nxjerrim nga teknikat tona, zbatimi i saj është i thjeshtë, lehtësinë e të mësuarit dhe efektivitetin e trajtimit. Për më tepër, ne kemi formuar një perimetër të sigurisë përreth pacientit që kapë xhinët, diçka e pamundur me rukje tradicionale përveç nëse ai që bën rukje ka një marrëdhënie të ngushtë me Allahun (subhanehu ëe te'ala).

Në fund të kësaj fushate, ne shpresojmë se puna jonë do të frymëzojë të tjerët ashtu siç kemi qenë të frymëzuar nga kjo njohuri e dobishme për umetin. Allahu na përdortë për të mirë dhe për përhapjen e fesë së Tij, Amin!

O Allah, na dhuro mëshirë, ne jemi krijesa të zhytura në mëkate. Ditën dhe natën ne mëkatojmë. Oh Allah, na lejo që të përdorim pesë shqisat tona jo për tjetër veçse në bindjen ndaj Teje.Ju jeni me siguri Ai që udhëzon robërit e Tu, Amin!

Kontaktet

Çdokush i motivuar dhe i përkushtuar për të ndihmuar Ummetin është i mirëseardhur.

Mos ngurroni të na kontaktoni në këtë adresë:    [email protected]

Për listën e shëruesve në Indonezi:

 Qendra e rukjes : Jalan Yos Sudarso nr. 3 Bengkong PLTD, Batam - Indonezi

Menaxheri i qendrës, vëllai Osman: + 62 853 64 300 723   ose    + 62 812 703 002 27

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------